Dominant Species oraz Dominant Species: Marine ukażą się w przyszłym roku!

Dominant Species oraz Dominant Species: Marine pojawią się w 2022 roku!

Obie gry będą w pełnej polskiej wersji językowej oraz w kwadratowych pudełkach! Co więcej, zmiana kształtu pudełek to nie jedyne nowości, które będą czekać na graczy! Za zgodą oryginalnego wydawcy GMT Games, odświeżeniu ulegnie również szata graficzna gier:

  • zupełnie nowe grafiki na kartach
  • nowe ilustracje na pudełkach
  • zaktualizowane plansze i kafelki

 

I to wciąż nie koniec – stożki z oryginalnego wydania zostaną zastąpione dedykowanymi drewnianymi meeplami w kształtach zwierząt!

Już wkrótce zostaną ujawnione pierwsze materiały promujące polskie wydanie tych niezwykłych tytułów.

DOMINANT SPECIES

90.000 p.n.e. – Epoka Lodowcowa zbliża się wielkimi krokami. Niczego nieświadome zwierzęta toczą swoją codzienną walkę o przetrwanie. Nadciągający lądolód zmieni jednak warunki gry. Przetrwają tylko te gatunki, które najlepiej przystosują się do nowej sytuacji.

Dominant Species to gra dla 2 do 6 graczy, która w abstrakcyjny sposób odtwarza krótki fragment dziejów naszej planety: niespodziewane nadejście epoki lodowcowej i wiążące się z tym wyzwania dla żywych stworzeń. Każdy z graczy wciela się w rolę jednej z sześciu głównych gromad zwierząt: Ssaków, Gadów, Ptaków, Płazów, Pajęczaków lub Owadów. Grę rozpoczynają one w stanie naturalnej równowagi, ale nie potrwa to długo: tutaj naprawdę przetrwają jedynie najsilniejsi! Gdy epoka lodowcowa ostatecznie nadejdzie, gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa ogłosi swoje zwierzęta Gatunkiem Dominującym.

DOMINANT SPECIES: MARINE

60-70 milionów lat temu zakończyła się wielka epoka lodowcowa. Wraz ze znaczącym ociepleniem kuli ziemskiej, różnorodne gatunki zwierząt powróciły do zaciekłej walki o przetrwanie i dominację.
Dominant Species: Marine to gra dla 2 do 4 graczy, która w abstrakcyjny sposób odtwarza krótki fragment dziejów naszej planety: koniec uciążliwej epoki lodowcowej i próby przystosowania się żywych stworzeń do nowych warunków życia. Każdy z graczy reprezentuje jedną z czterech głównych klas zwierząt wodnych: Gadów, Ryb, Głowonogów i Skorupiaków. Grę rozpoczynają one w stanie naturalnej równowagi, ale nie potrwa to długo: tutaj naprawdę przetrwają jedynie najsilniejsi!

Podobnie jak w klasycznym Dominant Species, kluczem do zwycięstwa będzie umiejętne wykorzystanie Pionów Akcji do opanowania jak największej liczby siedlisk i zdobycia potężnych efektów Kart Ewolucji. Szybkie zwiększenie populacji zapewni punkty zwycięstwa. Gdy obszar gry stanie się wreszcie niezmierzonym, tropikalnym oceanem, najlepiej przystosowane zwierzęta zostaną uznane Gatunkiem Dominującym.

Grafiki poglądowe – to nie jest ostateczny wygląd gier!