2-4 graczy

90-150 minut

od 14 lat

Autor: Chad Jensen

Status: W przygotowaniu
Wydania: PL

Opis gry

 

60-70 milionów lat temu zakończyła się wielka epoka lodowcowa. Wraz ze znaczącym ociepleniem kuli ziemskiej, różnorodne gatunki zwierząt powróciły do zaciekłej walki o przetrwanie i dominację.

Dominant Species: Marine to gra dla 2 do 4 graczy, która w abstrakcyjny sposób odtwarza krótki fragment dziejów naszej planety: koniec uciążliwej epoki lodowcowej i próby przystosowania się żywych stworzeń do nowych warunków życia.

Każdy z graczy reprezentuje jedną z czterech głównych klas zwierząt wodnych: Gadów, Ryb, Głowonogów i Skorupiaków. Grę rozpoczynają one w stanie naturalnej równowagi, ale nie potrwa to długo: tutaj naprawdę przetrwają jedynie najsilniejsi!

Podobnie jak w klasycznym Dominant Species, kluczem do zwycięstwa będzie umiejętne wykorzystanie Pionów Akcji do opanowania jak największej liczby siedlisk i zdobycia potężnych efektów Kart Ewolucji. Szybkie zwiększenie populacji zapewni punkty zwycięstwa.

Gdy obszar gry stanie się wreszcie niezmierzonym, tropikalnym oceanem, najlepiej przystosowane zwierzęta zostaną uznane Gatunkiem Dominującym.

ROZGRYWKA
Duże sześciokątne płytki akwenów, które tworzą pole rozgrywki, reprezentują rozszerzający się dziesiątki milionów lat temu globalny ocean. Niektóre z nich zostaną przykryte mniejszymi płytkami kominów hydrotermalnych, zmieniających przestrzeń gry. W tym wodnym środowisku rywalizacja toczy się o uzyskanie liczebnej przewagi i jak najlepsze przystosowanie do warunków bytowania. Będzie można to przekuć na punkty zwycięstwa i zdobycie kart ewolucji, które dadzą graczom użyteczne jednorazowe korzyści lub stałe umiejętności.

Podobnie jak w oryginalnym Dominant Species, gracze umieszczają swoje piony na Matrycy Akcji, dzięki czemu będą mogli wykonać określone działania na planszy – z tą różnicą, że akcje wykonywane są natychmiast po ustawieniu piona. Dodatkowo w trakcie rozgrywki gracze będą mogli zdobyć nowe piony o specjalnych właściwościach. Grę wygrywa zdobywca największej liczby punktów zwycięstwa po ostatniej fazie punktowania.

NAJWAŻNIEJSZE RÓŻNICE
Dominant Species: Marine różni się od swojego słynnego poprzednika w kilku istotnych szczegółach.

Akcje są wykonywane natychmiast po umieszczeniu piona, zamiast czekać z realizacją do momentu, gdy wszystkie piony znajdą się na planszy. Takie rozwiązanie jest konieczne ze względu na to, że gracze będą mieć do dyspozycji więcej pionów niż w klasycznym DS. Do zwykłych Pionów Akcji dojdą bowiem jeszcze Piony Specjalne. Natychmiastowe wykonywanie akcji zmniejsza obciążenie związane z koniecznością wcześniejszego zaplanowania całej tury i pozwala elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację.

Dominacji nie liczy się osobno na każdej płytce i nie polega ona na rywalizacji z innymi graczami. Sprawdza się ją dla każdego elementu na całym dostępnym obszarze, a każdy z graczy może dominować niezależnie od innych. Teraz dominacja jest środkiem do zdobycia i utrzymania kontroli nad pionami specjalnymi.

Piony specjalne, pozyskane w wyniku dominacji, dają graczowi dużą elastyczność w planowaniu i realizacji strategii. Można je ustawić na podstawowym pionie akcji przeciwnika, aby zrealizować akcję, która w normalnej sytuacji byłaby zablokowana. Można je umieszczać w dowolnym miejscu na Matrycy Akcji, podczas gdy piony podstawowe muszą być umieszczone tylko w kolejności od góry do dołu. Istnieją też pola dodatkowych efektów, które aktywować można jedynie pionami specjalnymi. Pod koniec gry, każdy pion specjalny przyznaje też swojemu właścicielowi punkty zwycięstwa w zależności od najwyższej osiągniętej wartości dominacji.

Nowością jest też brak domyślnych umiejętności specjalnych u poszczególnych zwierząt. Teraz każdy gracz otrzyma na początku rozgrywki trzy Karty Cech i spośród nich wybierze jedną, zyskując w ten sposób unikalną zdolność. Kart cech jest w grze osiemnaście, co wraz z trzydziestoma sześcioma kartami ewolucji i dodatkowymi wariantami, zapewnia niepowtarzalność rozgrywek.

Wszystko to sprawia, że Dominant Species: Marine stanowi znakomite uzupełnienie klasycznego Dominant Species, prezentując inne ujęcie emocjonującej mechaniki, zastosowanej w oryginalnej wersji gry.