1-5 graczy

90-120 minut

od 14 lat

Autor: Jamey Stegmaier i Mike Young

Status: Gry wydane
Wydania: PL

Opis gry

 

W drugim rozszerzeniu gry Tapestry czekają na was rozmaite nowe maty stolic, nowy tor rozwoju wraz z unikalnymi kaflami i kartami, karty wielkich budowli, a także jeszcze więcej cywilizacji, kart arrasów oraz kart technologii.

Zawartość pudełka:

 • 5 asymetrycznych mat cywilizacji

 • 6 zaawansowanych mat stolic

 • 5 kart wielkich budowli (57 × 87 mm)

 • 1 tor sztuki

 • 8 unikalnych, pomalowanych figurek wielkich budowli (5 do kart wielkich budowli, 3 do toru sztuki)

 • 20 kart arrasów (57 × 87 mm)

 • 11 kart technologii (57 × 87 mm)

 • 20 kart arcydzieł (57 × 57 mm)

 • 25 znaczników graczy (po 5 na osobę)

 • 3 żetony wielkich budowli

 • 1 dwudziestościenna kość nauki

 • 20 kafli inspiracji (po 4 na osobę)

 • 1 arkusz referencyjny

 • 1 instrukcja

 • 16 kart Automy (57 × 87 mm)

 • 1 instrukcja Automy

 • 1 specjalna plastikowa wypraska z pokrywką

 

Galeria

FAQ

Trzy z pięciu kart wielkich budowli wydają się posiadać lustrzane odbicie kształtu swoich wielkich budowli. Czy tak rzeczywiście jest?

Tak, trzy z pięciu kart wielkich budowli w rozszerzeniu Sztuka i Architektura mają lustrzane odbicie układu budowli na karcie (miniatury są poprawne). Jest to błąd od oryginalnego wydawcy i uważamy, że wpływ na rozgrywkę jest bardzo niewielki. Kiedy gracz wybiera swoją kartę wielkiej budowli na początku gry, umieszcza na niej również pasującą do niej miniaturkę. Dzięki temu każdy gracz może łatwo zobaczyć układ budowli, która zostanie umieszczona w jego stolicy, gdy osiągnie cel na karcie. W związku z powyższym, nie będziemy wymieniać wspomnianych kart na nowe. 

Oficjalna odpowiedź od Stonemaier Games:

Yes, three of the landmark cards in the Arts & Architecture expansion have a mirrored layout on the card (the miniatures are correct). While this is a mistake on our part, we believe the effect on gameplay is very minor. When a player chooses their landmark card at the beginning of the game they also place the matching landmark miniature on the card. This allows each player to easily see the layout of the landmark as it will be placed in their capital city when they accomplish the goal on the card.

Czy na karcie technologii „farby olejne” brakuje ikony?

Tak, ikona „Ty lub Twoi sąsiedzi” zniknęła przez pomyłkę. Ta karta działa jak każda inna karta technologii – jeśli ty lub któryś z twoich sąsiadów (graczy bezpośrednio obok ciebie) awansował na 2 poziom toru sztuki, ta karta może zostać ulepszona do twojego górnego rzędu.

Oficjalna odpowiedź od Stonemaier Games:

Yes, the “you or your neighbors” icon is missing by mistake. This card operates like any other tech card–if you or either of your neighbors (the players directly next to you) have advanced into the 2nd tier of the Arts Track, this card is eligible to be upgraded to your top row.

Do czego odnosi się instrukcja na stronie 3, kiedy wspomina o zakrywaniu kart arrasów?

Odnosi się to do rzadkich sytuacji, w których można zagrać kartę arrasów na inną kartę arrasów. Wspomniano o tym mylnie w tej samej sekcji, w której mowa jest o nowych kartach arrasów, na których można umieszczać budynki. Jeśli zapełnisz jedną z takich kart arrasów budynkami, te budynki pozostają na karcie do końca gry, chyba że jesteś w stanie zakryć ją inną kartą arrasów, w takim przypadku po prostu odrzucasz budynki.

Oficjalna odpowiedź od Stonemaier Games:

This is referring to rare situations where you’re allowed to play a tapestry card on top of another tapestry card. We mentioned this confusingly in the same section as new tapestry cards on which you can place buildings. If you fill one of those tapestry cards with buildings, those buildings remain on the tapestry card for the rest of the game unless you’re able to cover it with another tapestry card, in which case you just discard the buildings.

Czy w rozszerzeniu uwzględniono poprawki do cywilizacji z gry podstawowej?

Tak, zamieściliśmy te poprawki na tylnej stronie instrukcji do rozszerzenia. Dlaczego nie przedrukowano samych cywilizacji? Ponieważ oryginalny wydawca zamierza kontynuować zbieranie danych o grze i jest możliwe – mało prawdopodobne, ale możliwe – że te cywilizacje mogą wymagać drobnych poprawek w przyszłości. Wszelkie poprawki będą zawsze wprowadzane na początku gry, więc nie trzeba o nich pamiętać po rozpoczęciu rozgrywki.

Oficjalna odpowiedź od Stonemaier Games:

Yes, we’ve included those tweaks on the back page of the expansion rulebook. Why not reprint the civs themselves? Because we’re going to continue to collect data about the game, and it’s possible—unlikely, but possible—that those civs might need minor tweaks in the future. Any adjustments we make will always happen at the beginning of the game, so it’s not something you need to remember after setup.

Tutaj znajdziecie stronę oryginalnego wydawcy uwzględniającą wszystkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Tapestry: Arts & Architecture Expansion