REGULAMIN KONKURSU

Podstawowe założenia
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywać się będzie konkurs opracowany przez PHALANX, zwanych dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – osoby, która spełniła wszystkie warunki. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Facebooka.
2. Organizatorem Konkursów jest wydawnictwo PHALANX CO. LTD z siedzibą w Londynie (Craven House - Uxbridge Road W5 2BS) i/lub wybrani partnerzy współpracujący z marką.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zewnętrznymi.
 
Uczestnicy konkursu
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które zgodzą się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zaakceptują niniejszy regulamin i wykonają zadanie konkursowe.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 
Zasady i przebieg konkursu
 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.
2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmie Organizator na podstawie spełnienia warunków udziału w konkursie.
 
3. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz spełnić warunki wzięcia udziału w Konkursie.
4. W Konkursie nagrodzona zostanie osoba, która stworzy kreatywny post na Facebooku informujący o starcie kampanii gry Tortuga 2199 na platformie wspieram.to. z linkiem do kampanii (https://wspieram.to/tortuga2199)
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w przeciągu dwóch tygodni od daty jego rozpoczęcia tj. od 30.05.2020
6. Laureat zostanie poinformowany za pośrednictwem Massangera o tym, że został wyróżniony w Konkursie i w wiadomości otrzyma wszelkie instrukcje potrzebne, aby odebrać nagrodę w postaci bonu na zakupy w sklepie https://sklep.phalanxgames.pl/ opiewającego na kwotę 100zł.
7. Laureaci Konkursu mogą zostać poproszeni o podanie danych do wysyłki nagród. Koszty wysyłki ponosi Organizator.
 
Nagroda
 
1. Nagroda w Konkursie jest szczegółowo opisana w mailu konkursowym i cyklicznie rozsyłanym newsletterze.
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani nic, co znajduje się poza asortymentem Organizatora.
3. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 14 dni roboczych od daty udanego kontaktu z laureatem. W przypadku, gdy nagroda nie jest dostępna u Organizatora, zostanie ona wysłana w ciągu 14 dni roboczych od momentu pojawienia się jej dostępności.
4. Wyłącznie Organizator ma prawo wyboru sposobu dostawy, a o wyborze poinformuje laureata.
5. Organizator nie odpowiada za niedostarczenie paczki w krajach, do których wysyłka jest niemożliwa bądź utrudniona.
6. Organizator nie wysyła ponownie nagrody w przypadku, gdy paczka nie została odebrana przez laureata.
 
7. Wysyłka realizowana jest przez firmę kurierską i nie istnieje możliwość dostarczenia nagrody do skrytek pocztowych, baz wojskowych, obiektów i stref niedostępnych dla kuriera.
 
Warunki zwycięstwa
 
1. Stworzenie i opublikowanie za pośrednictwem Facebooka kreatywnego, publicznego posta informującego o starcie kampanii gry Tortuga 2199 z linkiem do kampanii (https://wspieram.to/tortuga2199). Post powinien pojawić się w terminie od 30.05 do 01.06, zawierać hashtagi #tortuga2199 i #konkursphalanx oraz oznaczenie profilu wydawnictwa Phalanx (@games.phalanx)
2. Zapisanie się do newsletteru.
3. Akceptacja Regulaminu Konkursu
 
Postanowienia końcowe
 
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu i dostarczenia nagrody Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie dostarczona drogą mailową.
3. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia Konkursu, oraz zmian w dostawie nagród i kontaktu z laureatem.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Do góry Menu